ja_mageia


Žalioji aikštė 2a, Trakų Vokė, Vilnius LT-02021
Tel: 2 645 139

Įm. kodas 191868349, 
LT43 7044 060001065645

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home
Č. Malevskio monografija

Neseniai mūsų knygynuose pasirodė vilniečio istoriko, pedagogo ir publicisto Czeslaw'o Malevskio monografija " Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku.Powiat lidzki".

 

Czeslaw Malevski monografija " Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiat lidzki".


Knyga išleista Varšuvoje, Jan Piotrowski ir Tadeusz Markiewicz spaustuveje "Efekt". Tai autoriaus penkerių metų kruopštaus archyvinio darbo rezultatas. Dalį medžiagos autorius anksčiau skelbė spaudoje, Internete. Remdamasis iki šiol mažai tyrinėtais istoriniais šaltiniais per nedideles Lydos apskrities tyrinėjimų prizmę  autorius įrodo, kokia turtinga faktais ir istorijos šaltiniais yra net tokio nedidelio buvusio LDK administracinio vieneto bajorijos istorija. Istorikas peržiurėjo apie 2000 Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomų archyvinių  vienetų, atrinkdamas ir susistemindamas Lydos apskrities bajorus liečiančias bylas.

Knyga susideda iš trijų dalių - Lydos apskrities istorinės apžvalgos, pavardžių žodyno ir bibliografijos. Vertingiausia yra antroji dalis, sudaryta remiantis Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo kanceliarijos medžiaga ir bažnyčių metrikų knygomis. Jame rasime Lydos apskrityje XIXa. gyvenusių bajorų šeimų pavardes, nurodant jų herbus, legitimavimosi datas, pareigas administracinėse ir luominėse institucijose, valdytus dvarus. Pagal šią medžiagą kartais tiesiog galima sudarinėti atskirų šeimų genealoginius medžius, papildyti mūsų iki šiol turėtas žinias apie Lydos bajoriją. Knyga yra iliustruota autoriaus surinktomis senomis ir dabartinėmis archyvinėmis nuotraukomis.

Sigita Gasparavičienė

 

Dabar lankosi

Mes turime 12 svečius online

Naujienos

Naujos giminės

2011 m. pasipildė Andriuškevičių, Butrimų_Straupų, Dausinų, Jočų, Kerbedžių, Korsakų, Liaudanskių, Lieparskių, Milvydų, Navsučių, Radvilavičių (su herbu Liubič), Šukštų, Tamašauskų, Turčianvičių, Vilpišauskų,  Žorgų giminėmis

Straipsniai

Apsilankė:

Skaičiuojama nuo 2010 m. spalio mėn. pradžios free counters

Iš galerijų

  • LBKS_11
  • JGS_COMMON_DESCRIPTION_VAR
  • LBKS_17
  • JGS_COMMON_DESCRIPTION_VAR