Kronika /
Vykę renginiai

 

Sugrįžti į naująją sistemą

Undinė Nasvytytė

Undine

 

Spūstelėkite nuotrauką
2001 m. kovo mėn. 12 d. 17 val. Rotušėje įvyko literatūrinė-muzikinė vakaronė "Bajorai-menininkai", skirta Undinės Nasvytytės garbingam jubiliejui paminėti.

     "Prisimenu vieną svarbų motinos bruožą, kurį turi turėti aukštuomenės žmogus – niekada neprašyti ištiesus ranką, bet stengtis kuo daugiau duoti. Jei esi godus materialinėms vertybėms, gali atsitikti taip, kad visko neteksi. Tačiau prarasti turtus nėra taip baisu, kaip netekti orumo. Dabartinės visuomenė atstovai paniškai bijo netekti svarbių postų. Jie suvokia, kad praradę pareigas, neteks ir aplinkinių pagarbos, dėmesio, garbinimo. Dėl tokios ateities jie puola į neviltį, todėl visais įmanomais būdais saugo svarbias pareigas...
     Stebėdama šiandien aukštuomenę esu linkusi manyti, kad jos dar nėra, tačiau sėkmingai gyvuoja miesčioniškumas. Manoma, kad pinigai ir aukštos pareigos suteikia galimybę vadintis aukštuomenės atstovu. Tačiau taip nėra. Jeigu moki skaityti ir rašyti, dar nereiškia, kad esi mokslininkas. Tikroji aukštuomenė galbūt išaugs iš mūsų vaikaičių.

     Dabartinė Lietuvos Bajorų Karališkosios sąjungos vadė Undinė Nasvytytė šių metų kovo mėnesį pakvietė visus savo bičiulius į 75 metų jubiliejaus šventę. Literatūrinis muzikinis vakaras vyko Vilniaus Rotušės saleje.
      Gimusi ir užaugusi Lietuvos tarpukario aukštuomenės šeimoje, ji gerai prisimena tarpukario Lietuvos visuomenę. Jos tėvų Elenos ir Kazimiero Nasvyčių dvare Vilkaviškyje buvo rengiami aukštuomenės vakarėliai, kuriuose dalyvaudavo Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona, kiti valstybės vadovai ir politikai, kariuomenės vadai.

      Undinės tėvui Kazimierui motina paliko lenkų karaliaus Augusto III suteiktą privilegiją – bajoro titulą. Tėvas buvo ištremtas ir mama sudegino visus bajorystės dokumentus. Grįžęs rūpinosi, kur jo Augusto III suteiktos privilegijos.
     Undinė Nasvytytė po karo mokėsi susikūrusioje Vilniuje Dramos teatro studijoje, baigė konservatoriją ir Universitetą, šešis metus dirbo dainų ir šokių ansamblio pranešėja "Lietuva" ir 25 metus - radijo diktore...

 

     Kartu su geltonomis nuotraukomis, rodytomis ant salės lubų, Undinė Nasvytytė prisiminė savo gyvenimo džiaugsmus ir netektis, pristatė artimus ir garsius žmones, su kuriais jai teko dirbti.

     Monologą su retro atspalviu, pageltusiomis nuotraukomis ir muzikiniu akcentu paįvairino Kauno muzikinio teatro solistai: Rita Preikšaitė (mecosopranas), Juozas Malikonis (bosas), bajorė M.Neniškytė (smuikas) ir kiti atlikėjai. Jubiliatę pagerbė rašytojai: bajoras Vacys Reimeris (Prūsas I), Algimantas Baltakis, Marcelijus Martinaitis, Ignas Pikturna, Jonas Mikelinksas, Stasys Kašauskas, literatūros kritikas Petras Bražėnas. Žinomas skulptorius profesorius Konstantinas Bogdanas, herbo Rožės ("Poraj") bajoras,  sukūrė skulptūrinį Undinės portretą. Gražiausių gėlių puokštės buvo skirtos jubiliatei, skambėjo tradiciniai lietuviški linkėjimai "Ilgiausių metų"...

     Jubiliejinis vakaras tęsėsi prie vaišių stalo nuoširdžiame artimųjų ir bičiulių būryje prie šampano taurės.

Keičiasi metai, keičiasi šimtmečiai,
O mes vis tie patys
Meilei užgimstančiai...

Specialiai LBKS tinklapiui parengė
A.Musteikienė ir E.Andrulienė-Jasėnienė

 

   Psl. 44.


 

Atnaujinta  
2013-08-18